Integritetspolicy

REGISTRERA BESKRIVNING

Register Beskrivning

Dataskyddslagen (1050/2018)


Kontroller

Bonmarks Oy
Melkongatan 24
00210 Helsingfors
Y-tunnus 3131505-6

+358 44 206 1690


För mer information om dataskydd och behandling av personuppgifter, vänligen maila

hej@bonmarks.fi


Registrets namn

Bonmarks Oy:s e-handelskundregister.


Syftet med att behandla personuppgifter

Personuppgifter behandlas i samband med beställningar, fakturering, kontakter, marknadsföring, tjänsteutveckling och andra åtgärder relaterade till hanteringen av nätbutiken i enlighet med dataskyddsprinciperna.

Bonmarks Oy behandlar själv personuppgifter. På grund av den tekniska implementeringen av databehandling kan en del av uppgifterna innehas av Bonmarks Oy:s underleverantörer. Bonmarks Ltd säkerställer att dessa parter behandlar uppgifterna i enlighet med GDPR.

Behandlingen av personuppgifter tar hänsyn till kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning som gäller från 25 maj 2018.


Datainnehållet i registret

Kundens för- och efternamn, kundnummer, adressuppgifter, telefonnummer, kön, e-postadress, registrerat företag eller kontaktuppgifter, webbadress, språk, information om marknadsföringstillstånd och förbud.

Information om kundköp och rabatter.

Användarnamn och lösenord.


Regelbundna informationskällor

Som regel samlas personuppgifter in från den registrerade. Dessutom kan Bonmarks Ltd ta emot data från offentliga myndigheter, leverantörer av kontaktinformationstjänster och andra liknande pålitliga parter.


Regelbundna utlämnande av data

Bonmarks Oy lämnar inte ut informationen i kundregistret till tredje part.

Däremot kan Bonmarks Oy lämna ut kundinformation till myndigheter inom de gränser som tillåts och krävs enligt tillämplig lag.


Överföra data utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifterna kommer inte att lämnas utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


Användning av cookies

Bonmarks Oy använder cookies i webbutiken för att spåra besökarnas trafik och förbättra kvaliteten på tjänsten.


Principer för registerskydd och lagring

Kundregistret behandlas konfidentiellt. Registret är tillräckligt skyddat från tredje part genom brandväggar, lösenord och andra tekniska skyddsåtgärder.

Registret förs inte i papperskopia. Bonmarks Oy kommer att behålla personuppgifter så länge det är nödvändigt för det ändamål för vilket de samlas in. Personuppgifter i kund- och marknadsföringsregistret kommer att raderas när de uppgifter som används identifieras som föråldrade eller otillgängliga. Nödvändigheten av datalagring kommer att utvärderas regelbundet, med hänsyn till tillämplig lagstiftning.

Registret används endast av personer vars arbetsbeskrivning inkluderar dess användning. Varje användare av registret har ett personligt användarnamn och lösenord. Användare är bundna av konfidentialitet.


Uppdaterar data

Du kan uppdatera ditt namn och din adressinformation i avsnittet Mina uppgifter i onlinebutiken. Övrig information kan uppdateras genom att kontakta webbutikens administratör.

När vi gör ändringar i denna broschyr kommer vi att ange datum för uppdateringen. En uppdaterad version av denna policy finns tillgänglig i kundtjänstsektionen i Bonmarks Ltd:s onlinebutik och på den adress som anges i policyn på begäran.