Yksityisyydensuoja

REKISTERISELOSTE

Rekisteriseloste

Tietosuojalaki (1050/2018)

 

Rekisterinpitäjä

Bonmarks Oy
Melkonkatu 24
00210 Helsinki
Y-tunnus 3131505-6

+358 44 206 1690

 

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla

hello@bonmarks.fi

 

Rekisterin nimi

Bonmarks Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, markkinoinnin, palvelun kehittämisen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.

Bonmarks Oy käsittelee henkilötietoja itse. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Bonmarks Oy:n alihankkijoilla. Bonmarks Oy huolehtii siitä, että nämä tahot käsittelevät tietoja tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sukupuoli, sähköpostiosoite, rekisteröity yritys tai yhteyshenkilöitä koskevat tiedot, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista.

Käyttäjätunnus ja salasana.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi Bonmarks Oy voi saada tietoja viranomaisilta, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Bonmarks Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille.

Bonmarks Oy voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Evästeiden käyttö

Bonmarks Oy käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytys

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla.

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Bonmarks Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan, kun käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Asiakas- ja markkinointirekisterissä olevat henkilötiedot poistetaan, kun käytettävä tieto on tunnistettu vanhentuneeksi tai tavoittamattomaksi. Tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti huomioiden sovellettava lainsäädäntö.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan Omat tiedot -osiossa. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.

Tehdessämme muutoksia tähän selosteeseen, merkitsemme päivityksen ajankohdan. Ajantasainen seloste on saatavilla Bonmarks Oy:n verkkokaupan asiakaspalvelu-osiosta sekä selosteessa mainitusta osoitteesta pyydettäessä.